• Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.

Sıhhi Tesisat Hizmetleri